School van de toekomst

School van de toekomst

Kindercampus Mozaïek Hasselt

Kindercampus Mozaïek is een school in transformatie. Ze onderzoekt hoe ze haar huidige visie kan omvormen tot een meer concrete visie waarin schooleigen waarden verankerd liggen. Ze focust daarbij op de zeven eigenschappen van Steven Covey’s The Leader in Me rond effectief leiderschap. Deze pedagogische leerlijn leert leerlingen én leraren zeven gewoonten aan die gericht zijn op persoonlijke groei en relaties met anderen. Van 2,5 tot 12 jaar worden leerlingen meegenomen in een verhaal van verantwoordelijkheid nemen, win-win situaties creëren en eerst begrijpen dan begrepen worden, steeds met een duidelijk einddoel voor ogen.   

Specifiek in de derde graad werd de oude eetzaal omgebouwd tot een open ruimte waarin leerlingen zelfstandig en gedifferentieerd kunnen werken. Handboeken rekenen en taal werden dan weer vervangen door Snappet, een online adaptief leersysteem.

Kom naar SETT, en ontdek hoe Kindercampus Mozaïek gaat voor hogere leerresultaten dankzij adaptief en dynamisch onderwijs.

Filmpje Juf Goelle over de Toekomstklas

Filmpje Fien over de Toekomstklas

Filmpje juf Nele over de Toekomstklas