Nieuws

Met grote droefenis melden we het overlijden van (ex-)collega meester Ludo Op de Beeck.
Hij werkte tot juni 2014 voor onze school. Rust zacht, collega!

Nieuws