Nieuws

De zesdeklassers van Kindercampus Mozaïek slaagden erin tijdens het project over kinderrechten
4 uitdagingen tot een goed einde te brengen.

Een eerste uitdaging bestond erin de hele school kenbaar te maken dat kinderrechten bestaan.
Vooral het recht op gezonde voeding en gezondheid moest de nodige aandacht krijgen.
Bovendien moesten ze hun steentje bijdragen opdat iedereen zich goed voelt op school.
Tenslotte diende de waSH-campagne van Unicef duidelijk gemaakt te worden.
Dat betekent dat ze de kinderen van de school moesten wijzen op het belang van hygiëne.
Een gezonde schoolomgeving is immers essentieel voor het veilig stellen van kinderlevens,
want in deze wereld doodt onzuiver water om de 20 seconden een kind …

Klik HIER voor het krantenartikel

Meer foto’s op https://mozaiek.kt-scholengroep.be/category/algemeen

Nieuws