Bericht uit klas visie

Wij leren volgens het leerplan Zin in leren! Zin in leven!

Onze zorgwerking geeft alle kinderen maximale kansen om te ontwikkelen op eigen niveau en tempo.
Wij gebruiken een veelheid aan digitale leermiddelen in al onze klassen, o.a. iPads, Chromebooks en touchscreens.

In de derde graad organiseren wij typelessen en leren wij in het leercentrum met het digitale leerplatform Snappet.

Wij hebben een boeiend naschools aanbod (sport, theater, techniek, …).