juf Lut, juf Marijke, juf Marleen, juf Chris en juf Martine

Zorg – juf Lut, juf Marijke, juf Marleen, juf Chris en juf Martine

Bli-on

Blinkend
Ontdekken van het leven
Ondersteunen van het leren
Ontwikkelen van het kind

Juf Lut is de blionleerkracht voor onze kleuters.
Samen met de juffen gaat ze op zoek naar datgene wat kleuters nodig hebben om te groeien en te ontwikkelen. 
Juf Marijkejuf Marleenjuf Chris en juf Martine zijn de blionleerkrachten van de lagere school.
Samen staan zij in voor alle hulp en ondersteuning die kinderen nodig hebben.
Zo kunnen zij uitgroeien tot volwaardige tieners die zonder problemen de overstap maken naar het middelbaar onderwijs.

                Blion- en directieteam
Marleen    Lut      Martine      Marijke     Nele        Franky
                Chris   Luce    Annelien