MISSIE 

  

 

 

Wij blinken uit als we schitteren boven iets anders.

Wij blinken in als we schitteren in onszelf.

‘In’blinken is het krachtigste.

Wij blinken in, Mozaïek blinkt uit.

 

De kindercampus Mozaïek wil een in- en uitblinkende school zijn die kansen geeft om de leerkrachten en kinderen te laten inblinken als uitblinken. Als onderwijsverleners richten wij ons  tot de ander en helpen hen steeds om beter te schitteren.

 

VISIE

We geloven dat elk kind en elke medewerker recht

heeft op een kwalitatief en ononderbroken leerproces

in een veilige en warme leeromgeving

in verbondenheid met zichzelf, de andere,

de wereld en het grote levensgeheel