KT-scholengroep

 

 Instructiefilmpje

 

 

Onze scholengroep omvat 8 scholen, elk met hun eigenheid en kleur. Over de scholen heen vormen we meer dan 2000 kinderen en maken hen wegwijs in de moderne maatschappij.

De KT-scholen werkten het laatste jaar bijzonder intensief aan een nieuw beleidsplan. We formuleerden vanuit het besef van een snel wijzigende maatschappij een vernieuwde missie. In die missie staan drie sporen centraal: talentontwikkelingbezieling én ervaringsgericht onderwijs.
Vanuit die drie sporen inspireren en belichten we de volgende jaren onze klas- en schoolpraktijk. Het tempo van de veranderingen wordt in overleg afgesproken. Ook dit jaar gaan we hier samen mee verder.


Kathee is onze nieuwe KT-figuur. Ze is uniek, staat voor onze identiteit en vertaalt de waarden en krachten van ons netwerk. Voor de buitenwereld is Kathee onze ambassadeur. Vanuit de lucht kijkt ze neer op onze 8 scholen, verspreid over 12 locaties. 

Kijk je mee? klik hier 

 

KaThee stapt met je mee

 

2000 kinderen in de voetstappen van KaThee...

Onze KaThee is een reuzin. Zij kijkt vanuit de wolken naar onze scholen en onze leerlingen.
Maar wat dat nu precies betekent, kan je terugvinden in deze map.

 

  Filmpje KT-geboorte

 

Image 1 - LeftDe KT-scholen willen de kinderen voorbereiden op het omgaan met de vele veranderingen. De KTscholengroep ziet het als haar uitdaging om nieuwe trends en noden in de samenleving te blijven verkennen en te integreren. Ze formuleerde daarom een nieuwe missie.

Haar reuzengestalte staat voor visie en toekomst in onze wereld waarin verandering de enige constante is.
De KT-scholen willen bereiken dat kinderen én medewerkers een actieve rol opnemen in een steeds veranderende maatschappij.
Ze focussen op talentontwikkelingbezieling en ervaringsgericht onderwijs

 

 Kathee Academie van start