Kleuter onderwijs

Kleuteronderwijs

Samen met onze kleuters bouwen we aan een warme school waar plaats is om spelend te leren omgaan met elkaar. Om het samenleven van al onze kleuters leefbaar te maken, hebben we natuurlijk afspraken.

We hechten veel belang aan het begin van elke klasdag. Elke morgen zitten we met alle kleuters samen om de dag te beginnen. Alle activiteiten van die dag worden voorgesteld. We blikken aan het einde van de dag ook even terug op wat we gedaan hebben.

Kinderen leren wat ze leven

Als een kind steeds de les wordt gelezen
wordt het een kritikaster.

Als een kind dikwijls wordt afgetroefd
wordt het een vechthaan.

Als een kind bij herhaling in de hoek wordt gezet
krijgt het een schuldcomplex.

Als een kind aanvaard wordt
leert het anderen aanvaarden.

Als een kind aangespoord wordt
leert het creatief te zijn.

Als een kind gewaardeerd wordt
leert het anderen waarderen.

Als een kind recht mag ervaren
leert het rechtvaardig te zijn.

Als een kind nu en dan wordt geprezen
zal het in zijn eigen mogelijkheden geloven.

Als een kind in liefde en vriendschap mag leven
zal het leren in de wereld veel liefde te ontdekken.